ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Materskej školy v Porube oznamuje rodičom, že zápis detí 

do materskej školy 

na nový školský rok 2020/2021 

sa uskutoční 

dňa 14.mája 2020 

v čase od 8,00 do 12,00 hod.

v materskej škole bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení 

vyhlásených hlavným hygienikom SR.

Žiadosti si môžete  osobne vyzdvihnúť na OcÚ Poruba, 

alebo stiahnuť zo stránky MŠ Poruba 

https://msporuba.webnode.sk/news/ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie/

Rodičia, ktorí sa z rôznych závažných príčin nemôžu zápisu zúčastniť v stanovenom termíne, môžu vypísanú žiadosť aj s dotazníkom 

vhodiť do schránky materskej školy.

 

Podmienky na prijatie detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy budú prijímané deti 

vo veku od 3 do 6 rokov. 

Výnimočne ( ak to umožní kapacita zariadenia) aj deti mladšie ako 3ročné a to 

   za predpokladu,že budú mať osvojené základné hygienické návyky. 

Prednostne sa budú do materskej školy prijímať a zapisovať tie deti, ktoré dovŕšili 

5 rokov veku a deti s odloženým a dodatočne odložením začiatkom  

   školskej dochádzky.

                                                                          Riaditeľka MŠ

 

 

 

 

 
Riaditeľka Materskej školy v Porube oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na nový školský rok 2020/2021  sa uskutoční dňa 14.mája 2020 v čase od 8,00 do 12,00 hod. v materskej škole bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení vyhlásených hlavným hygienikom Slovenskej republiky.
Žiadosti si môžete  osobne vyzdvihnúť na OcÚ Poruba, alebo stiahnuť zo stránky MŠ Poruba - https://msporuba.webnode.sk/.
Rodičia, ktorí sa z rôznych závažných príčin nemôžu zápisu zúčastniť v stanovenom termíne, môžu vypísanú žiadosť aj s dotazníkom vhodiť do schránky materskej školy.
 
 
Podmienky na prijatie detí na predprimárne vzdelávanie
 
Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy budú prijímané deti vo veku od troch do šesť rokov; výnimočne (ak to umožní kapacita zariadenia) aj deti mladšie ako 3-ročné a to za predpokladu, že budú mať osvojené základné hygienické návyky.
Prednostne sa budú do materskej školy prijímať a zapisovať tie deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku a deti s odloženým a dodatočne odloženým začiatkom školskej doc

Informácie o poplatkoch za MŠ a stravovanie

Vzhľadom na vzniknutú situáciu, prosíme rodičov aby poplatok za materskú školu 

a stravovanie štandartne uhradili. V prípade trvalých príkazov, ich nemusíte rušiť. 

Ak ste poplatok za materskú školu uhrádzali osobne na Obecnom úrade, použite 

prosím platbu bankovým prevodom. V prípade, že to nieje možné poplatky uhradíte 

dodatočne po skončení mimoriadnej situácie. Vzniknuté preplatky ( za stravovanie) 

prípadné vrátenie poplatku za MŠ sa bude riešiť po obnovení prevádzky materskej školy.