Dôležité !!!!!

Prosíme všetkých rodičov, detí ktoré nastupujú opäť do MŠ o prečítanie a následne rešpektovanie a dodržiavanie dodatku prevádzkového poriadku MŠ. 

Prevádzkový_poriadok_MŠ-COVID_nový (1).docx (21083)  

ZOZNAM A ROZDELENIE DETÍ DO TRIED 

v súlade s aktuálnymi hygienicko- epidemiologickými nariadeniami 

na obdobie od 8.6.2020 do 17.7.2020.

Prosím rodičov, aby si nástup detí do MŠ nenechávali až na 8 , 00 hodinu (príchod je od 6,30 – 8,00 hod.).

Nakoľko pred vstupom do triedy bude prebiehať dezinfekcia, ranný filter , v šatni môže byť len jeden rodič s jedným dieťaťom, 

ďalej bude treba vyplniť dve tlačivá a v areáli sa môžete zdržať max. 10 min. Bolo by dobré, aby ste sa medzi sebou dohodli 

na približných časoch, kedy dovediete svoje dieťa a aj , kedy si ho prídete prevziať, aby ste zbytočne nečakali pred budovou. 

Skrátený je aj čas spánku , preto si deti musíte preberať už od 14,30 hod. do 15, 30 hod.

ĎAKUJEM    

 

ROZDELENIE TRIED

 

I.TRIEDA (malá)

1.     Erika B.

2.     Jojko B.

3.     Vaneska R.

4.     Filipko B.

5.     Grétka J.

6.     Anabelka J.

7.     Dorka R.

8.      Emka T.

9.      Bianka G.

10.    Thomasko S.

11.    Kristínka M.

12.    Karolínka W.

13.    Tomáško K.

14.    Lujzinka Č.

 

II.TRIEDA ( veľká)

1.  Nikolasko B.

2.  Damiánko B.

3.  Vaneska K.

4.  Sabínka V.

5.  Šimonko Č.

6.  Lucka Č.

7.  Jakubko J.

8.  Maťko K.

9.  Hanka K.

10. Riško Ž.

11. Adamko T.

12. Mia M.

13. Maxík P.

14. Natálka H.

15. Dávidko Z.

Čo si priniesť do MŠ?

Prosíme rodičov, aby deťom do skriniek priniesli len prezuvky, pyžamo, náhradné oblečenie a 2ks rúšok ( tie budú potrebné pre deti len v prípade vychádzky mimo areál MŠ).

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Prosíme rodičov, aby deťom nedávali so sebou do MŠ žiadne hračky ani iné veci prinesené z domu.

Za pochopenie ďakujeme.

Obnovenie prevádzky MŠ

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom detí navštevujúcich 

MŠ,že MŠ sa otvorí až  8.6.2020 z dôvodu 

rekonštrukcie interiéru MŠ. Prevádzka bude za prísnych 

hygienických opatrení

od 6:30 do 15:30 hod.

Podrobnejšie informácie budú zverejnené na webe MŠ.

Za porozumenie ďakujem.

 

 
Riaditeľka Materskej školy v Porube oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na nový školský rok 2020/2021  sa uskutoční dňa 14.mája 2020 v čase od 8,00 do 12,00 hod. v materskej škole bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení vyhlásených hlavným hygienikom Slovenskej republiky.
Žiadosti si môžete  osobne vyzdvihnúť na OcÚ Poruba, alebo stiahnuť zo stránky MŠ Poruba - https://msporuba.webnode.sk/.
Rodičia, ktorí sa z rôznych závažných príčin nemôžu zápisu zúčastniť v stanovenom termíne, môžu vypísanú žiadosť aj s dotazníkom vhodiť do schránky materskej školy.
 
 
Podmienky na prijatie detí na predprimárne vzdelávanie
 
Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy budú prijímané deti vo veku od troch do šesť rokov; výnimočne (ak to umožní kapacita zariadenia) aj deti mladšie ako 3-ročné a to za predpokladu, že budú mať osvojené základné hygienické návyky.
Prednostne sa budú do materskej školy prijímať a zapisovať tie deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku a deti s odloženým a dodatočne odloženým začiatkom školskej doc

DÔLEŽITÝ OZNAM

         Zákonný zástupca

POKYNY PRE RODIČOV

Informácie o poplatkoch za MŠ a stravovanie

Vzhľadom na vzniknutú situáciu, prosíme rodičov aby poplatok za materskú školu 

a stravovanie štandartne uhradili. V prípade trvalých príkazov, ich nemusíte rušiť. 

Ak ste poplatok za materskú školu uhrádzali osobne na Obecnom úrade, použite 

prosím platbu bankovým prevodom. V prípade, že to nieje možné poplatky uhradíte 

dodatočne po skončení mimoriadnej situácie. Vzniknuté preplatky ( za stravovanie) 

prípadné vrátenie poplatku za MŠ sa bude riešiť po obnovení prevádzky materskej školy. 

                                                           

Novinky

OZNAM - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

26.03.2020 19:57
https://www.cpppaplm.com/

Edukačné aktivity

26.03.2020 01:54
      Milí rodičia, vieme, že zatvorenie materskej školy vám možno spôsobilo pár vrások na čele. Preto sme si pre Vás a vaše ( naše) deti pripravili novú sekciu ,,aktivity pre deti na doma", v ktorej vám budeme prinášať rôzne nápady na kreatívne chvíľky (pretože tie deti milujú), ale...