Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Poruba za školský rok 2018/2019

správa vvč 2018-2019.docx (43290)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Poruba za školský rok 2017/2018        správa vvč 2017-18.doc (182272)

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Poruba za školský rok 2016/2017

správa vvč 2016-17.doc (177664)

 
 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Poruba za školský rok 2015/2016


správa vvč 2015.doc (174592)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Poruba-za školský rok 2014/2015

 

správa vvč.doc (194048)