„Materská škola má dať dieťaťu taký základ,
 aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.“

 

 

Vitajte  na internetovej stránke MŠ Poruba, ktorú pre Vás priebežne pripravujeme. Máme záujem informovať Vás o tom, ako Vaše deti prežívajú čas strávený  v našej materskej škole. Dozviete sa na nej aktuálne informácie o organizačnej štruktúre a chode materskej školy i to, akým spôsobom Vaše deti trávia deň, ako pracujú v edukačných aktivitách, aké akcie a podujatia ich čakajú a taktiež aj aktuálne oznamy. Veríme, že uspokojíme Váš záujem.

                                                                    S priateľským pozdravom,kolektív MŠ