Zamestnanci

 

Pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci MŠ Poruba - školský rok 2017/2018

 

Anna Beňová                            riaditeľka materskej školy

Alena Šnircová                         učiteľka MŠ, zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Adriana Horinková        učiteľka MŠ

Monika Štangová                     učiteľka MŠ

Ľubica Jamrišková                  školníčka

Monika Krasková                    vedúca školskej jedálne

Jarmila Piešová                        hlavná kuchárka

Mária Borková                         pomocná kuchárka

 

 

Fotogaléria: Zamestnanci - školský rok 2011/2012