Predškoláci

Milí rodičia, na nasledujúcich stranách nájdete množstvo námetov, aktivít, hier a cvičení vhodných na stimuláciu dieťaťa predškolského veku.
 
Príručka pre rodičov predškoláka
 
 
Pracovné listy
Séria obrázkov na obťahovanie pre predškolákov. Úlohou pre deti je obtiahnuť vybodkovanú čiaru a nakresliť tak jednotlivé obrázky. Po obtiahnutí môžu deti obrázky vyfarbiť, prípadne dokresliť a vylepšiť podľa vlastných predstáv. Nájdete tu štyri obrázky - jablko, hrušku, kvietok a slniečko.
 
 
 
Aktivity na doma
V priloženom linku nájdete jednoduché aktivity, ktoré môžete doma so svojimi predškolákmi vyskúšať.